#Septwaant Proje Yönetimi

Proje üç boyutlu bir bütündür.

Maliyet

Maliyetleri düşürmeye çalışmak proje takvimini olumsuz etkiler. Hatta kapsamdan ödün vermek gerekir.

Zaman

Zamanı azaltmak özellikle fazla mesai gerekiyorsa maliyetlerde artışa sebep olacaktır.

Kapsam

Kapsamı artırmak maaliyeti ve zamanın artmasına neden olur. Kapsamı düşürmek ise kaliteyi olumsuz yönde etkiler.

Proje Yönetimi – Nedir?

Proje yönetimi, belirli bir projenin hedef ve amaçlarına ulaşıp bitirilmesi için kaynakların planlanması, organize edilmesi, tedarik edilmesi ve yönetilmesi disiplinidir.

Projeler belirlenmiş özgün hedef ve amaçlara ulaşmak amacı ile uygulanır. Genellikle fayda sağlamaya odaklı bir değişim getirmek ya da var olana değer katmak için. Projelerin esneklik payı ile birlikte belirlenmiş başlangıç ve bitiş tarihi mevcut olmalıdır. Projelerin geçici olması; onları kalıcı, sürekli tekrarlanan, üretim ve servis amaçlı her zamanki işletme operasyonlarından farklı yapar. Pratikte, bu iki tür sistemin yönetimi oldukça farklıdır ve farklı teknik beceriler gerektirmektedir.

Proje yönetiminde gösterilen temel çaba, proje hedef ve amaçlarına ulaşmaya çalışırken önceden belirlenmiş proje kısıtlarının da dışına çıkmamaktadır. Tipik proje kısıtları kapsam, zaman ve maliyettir.

Neden Proje Yönetimi Gereklidir?

- Ürün, süreç veya hizmetin başarısı/başarısızlığı
- Karmaşık problemlerin çözümü
- Maliyet ve zaman tasarrufu
- Çözüm kalitesinin iyileştirilmesi
- Risk faktörlerinin kontrolü
- Geniş çaplı planlama

Projelerde Kritik Başarı Faktörleri Nelerdir?

- Proje sahibi
- Net proje hedefi
- Üst yönetimin yüksek desteği
- Üst yönetimin yüksek desteği
- Gerçekçi planlama
- Risk yönetimi
- Proje çalışanları
- Doğru proje organizasyonu
- Profesyonel proje kontrolü

Projelerin Yönetilmesi Neleri İçerir?

- Gereksinimlerin belirlenmesi
- Projenin planlanması ve yürütülmesi aşamalarında paydaşların çeşitli ihtiyaçlarının, kaygılarının ve beklentilerinin ele alınması
- Projenin birbiri ile çekişen kısıtlarının dengelenmesi

Proje Yönetimi Avantajları Nelerdir?

- Çözüm kalitesinde yükselme
- Kısalan proje zamanı
- Maaliyet optimizasyonu
- Geri bildirim
- Müşteri, katılımcı ve kar ortağı arasında yakın bağlantı
- Net proje hedefi tanımı
- Yararlı bilgilerin transferi ve güvenliği


Problemleri yok edip, projenizi yönetelim

Güçlü proje yöneticisi problem çözmez, problemleri bertaraf eder. Sizlerde Septwaant Software seçin
problemleri beraber bertaraf edelim.

Septwaant Software Logo