Cinsiyet Nedir tıp ?

Eftal

Global Mod
Global Mod
Cinsiyet Nedir tp?

Cinsiyet, biyolojik olarak, bir kisinin kromozom, hormon veya fiziksel ozelliklerine dayanan bir kategoridir. Tp alannda, cinsiyet, bir kisinin dogumundan itibaren biyolojik olarak, kromozomlar, hormonlar ve fiziksel ozellikler gibi fiziksel ozelliklerin temelinde farkllasmas olarak tanmlanr.

Cinsiyetin Biyolojik Temeli

Kromozomlar, hormonlar ve fiziksel ozellikler, cinsiyetin biyolojik temelini olusturur. Kromozom, DNA'dan olusan bir ciftin, ozellikle insanlarda, 23 cift kromozom ve kadnlarda XX, erkeklerde XY oldugu cift cekirdegi olusturur. Kromozomlar, cinsiyeti belirleyen ozellikleri tasyan genleri de tasr. Kromozomlarda bulunan genler, bir kisinin cinsiyetini belirler.

Hormonlar, kimyasal maddelerdir ve vucutta farkl islevleri yerine getirirler. Kadnlarda ostrojen ve progesteron, erkeklerde testosteron hormonlar, cinsiyeti belirleyen fizyolojik ozellikleri saglar.

Fiziksel ozellikler, cinsiyetin biyolojik temelini olusturur. Kadnlarda anus, meme ve rahim, erkeklerde ise penis, testis ve prostat vucudun cinsiyeti belirleyen ozelliklerini belirler.

Cinsiyetin Psikolojik Temeli

Cinsiyetin psikolojik temeli, bireyin kimligini olusturur. Kadnlar ve erkeklerin kimliklerini, rollerini ve toplumsal cinsiyet ozelliklerini olusturan faktorler arasnda, kulturel farkllklar, sosyal cevre, ogrenme ve kimlik kavram yer alr.

Kadnlara ve erkeklere toplum tarafndan atfedilen gorevler arasnda, kadnlarn ev isleri, cocuk bakm ve ev isleri gibi ozellikler yer alrken, erkeklerin ise is, maddi destek ve calsma dunyasna ait roller ongorulur. Ancak, toplumsal cinsiyet rolleri gunumuzde degismektedir ve kadnlarn is hayatna katlma oran giderek artmaktadr.

Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Rolu

Toplumsal cinsiyet rolleri, her bireyin yerine getirdigi cinsiyet ozellikleri olarak tanmlanr. Toplumsal cinsiyet rolleri, kadnlarda ve erkeklerde farkllklar gosterir. Toplumsal cinsiyet, kadnlarn ve erkeklerin toplumdaki yerlerini, konumlarn ve rollerini belirler.