BDDK koronavirüs dayanaklarını üç ay daha uzattı

Eftal

Global Mod
Global Mod
BDDK, salgın sebebiyle global piyasalardaki belirsizliklerin ve risklerin yüksek olduğu bir periyotta, gerçek kısmı, banka müşterilerini ve bankaları desteklemek emeliyle bankalar tarafınca yerine getirilmesi gereken kimi yükümlülüklerde süreksiz nitelikli kimi düzenlemeler yapmıştı. İlgili birtakım Heyet kararlarını ve talimatları tekrar kıymetlendiren BDDK, 30 Haziran’da sona ermesi gereken birtakım düzenlemelerin tıpkı gayelerle 30 Eylül’e kadar uzatılmasının yerinde olacağına karar verdi.

Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Kıymetlendirilmesine Ait Yönetmelik uyarınca kredi riskine temel meblağ hesaplamasında; mali varlıklar ile mali olmayan varlıklardan, tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para ünitesindeki kalemler haricinde kalanların Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca pahalanmış fiyatları ve ilgili özel karşılık fiyatları hesaplanırken, hesaplama tarihindilk evvelki son 252 iş gününe ilişkin Merkez Bankası döviz alış kurlarının sıradan aritmetik ortalamasının kullanılabilmesi 3 ay uzatıldı.

Kredilerin donuk alacak sınıflandırılması için öngörülen 90 gün gecikme müddetinin 180 gün olarak uygulanmasına ve 90 günlük gecikmeye karşın ikinci kümede sınıflandırılmaya devam olunan krediler için ayrılacak karşılıkların, bankaların TFRS 9 kapsamında beklenen kredi ziyanının hesaplanmasında kullandıkları kendi risk modellerine göre ayırmalarına devam edilecek.

Finansal kiralama ve faktoring dalıyla ilgili 90 gün gecikme müddetinin, TFRS 9 kapsamında beklenen kredi ziyanı ayıran şirketler için de geçerli olmak üzere, 180 gün ve finansal kiralama şirketlerince 240 gün olarak uygulanmasına ve 90 günlük gecikmeye karşın “tasfiye olunacak alacaklar” hesabına aktarılmayan alacaklar için şirketlerce kendi risk modellerine nazaran karşılık ayrılmasına devam olunmasına karar verildi.

Kredilerin ikinci kümede sınıflandırılması için öngörülen 30 gün gecikme müddetinin, birinci kümede izlenen krediler için 90 gün olarak uygulanmasına ve 30 günlük gecikmeye karşın birinci kümede sınıflandırılmaya devam olunan krediler için ayrılacak karşılıkların, bankaların TFRS 9 kapsamında beklenen kredi ziyanının hesaplanmasında kullandıkları kendi risk modellerine bakılırsa ayrılması da eylül sonuna kadar devam edecek.

Bankalarca/şirketlerce kullandırılan tüketici ve taşıt kredilerinin anapara ve faiz ödemelerinin müşterilerin talebi üzerine 30 Eylül’e kadar ertelenmesi halinde erteleme müddetinin, Bankaların Kredi Süreçlerine Ait Yönetmelik’in 12/A hususunun üçüncü ve altıncı fıkraları ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Asılları Hakkında Yönetmelik’in11/A hususunun ikinci ve beşinci fıkraları ile belirlenen vade sonlarında dikkate alınmamasına karar verildi.

Bankaların kart borçlarını öteledikleri müddet boyunca kart hamillerinden minimum meblağ da dahil olmak üzere alacaklarını talep etmeyerek ödemesiz devirler tanımlayabilmelerine, taban ödeme meblağı ödenmeyen kredi kartlarının Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik’in 22’nci hususunun altıncı fıkrası uyarınca nakit kullanması yahut nakit kullanması ile mal ve hizmet alımına kapatılmasının, kart çıkaran kuruluşların ihtiyarına bırakılmasına yönelik uygulamaların 30 Eylül’e kadar uzatılması kararlaştırıldı.