Türkiye çevreci bir misyon üstlenecek

Eftal

Global Mod
Global Mod
Avrupa Birliği 9. Çerçeve Programı olan ve Türkiye’nin de dahil olduğu Ufuk Avrupa Programı iklim sıkıntılarına tahlil bulmak için çalışmalarına devam ediyor. Programda etrafla ilgili 5 “Misyon” oluşturuldu ve her misyon için toplam 95,5 milyar Avro’luk bütçe ayrıldı.ALANINDA UZMAN BİREYLER

Dışişleri Bakanlığı da, mevzuyla ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarına yazı gönderdi. Yazıda toprak sıhhati ve besin, iklim değişikliğine ahenk, kansere tahlil bulunması, en az 100 kentin iklim zararsız hale getirilmesi ile okyanus ve suların paklığına yönelik amaçlar içeren Misyonlarla ilgili maksatların gerçekleştirilmesi maksadıyla alanında uzman şahısların yer aldığı müşavere konseylerinin oluşturulmasının planlandığı açıklandı.

75 ÜYE SEÇİLECEK

Ufuk Avrupa Programı kapsamında oluşturulacak Misyon misyonları kapsamında her heyet için 15 üye olmak üzere toplamda 75 üye seçilecek. Misyon nazaranvleri için Türkiye’deki kamu kurum ve kuruluşlarından da üyeler gorevlendirilecek.

Dönüşecek kentlere iki kriter

Avrupa Kurulu tarafınca desteklenecek ve çevreci olarak dönüştürülecek dünya çapından en az 100 kentin belirleneceği misyon bakılırsavi için Türkiye’den başvuracak olan kent ve belediyelerin iki uygunluk ölçütünü karşılaması bekleniyor. Bunlardan birincisi, davete başvuracak vilayet ve ilçe belediyelerinin nüfusunun en az 50 bin olması koşulu. İkinci uygunluk ölçütü olarak ise müracaat sahibinin, 2030 yılı sıfır emisyon amacına ait motivasyona sahip olduğunu net bir biçimde söz edebilmesi kriteri yer alıyor.